Timer

0

Foredragsholdere

0

Seter

0

Om festivalen

Dette er en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer. Handlingsplanfestivalen 2024 har Opptrappingsplanen for psykisk helse som bakteppe. Vi går dypere inn i ny veileder for psykisk helsearbeid barn og unge. Hva er en psykisk helsetjeneste og hvordan kan dette bygges opp i kommunen?

Les mer
Om festivalen