Her kommer program. Følg med!


Onsdag 22. november

09:00

Registreringen åpner

10:00

Velkommen v/ konferansierer
Øyvind Dåsvatn og Pernille Lavoll Baade

10:20

Økt 1: Samhandling
• Samhandling i en funksjonelt differensiert helse- og velferdstjeneste – implikasjoner for ledere. Erlend Vik, sosiolog og førsteamanuensis i helseledelse ved Høgskolen i Molde.
• Samhandling – et ord i tiden? Om tverrsektorielt samarbeid og implementering av samhandlingsmodeller på ulike nivå. Merete Haugen og Anne Pernille Flatebakken, KORUS Sør
• Hva gjør vi med kartet når terrenget endrer seg? Elisabeth Nærestad, enhetsleder for barne- og familietjenester i Arendal kommune.

11:15

Lunsj

13:15

Økt 2: Barnevernet – hva nå?
• Hvordan går det egentlig med barnevernet? Marit Skivenes, professor ved Universitet i Bergen.

14:15

Pause

14:30

Økt 3: Laget rundt barna
• Trygg på skolen – TBO-S, et opplæringsverktøy om traumebevisst praksis i skolen. Miriam Ekra og Torstein Garcia dePresno, RVTS Sør.
• Trygge voksne for trygge barn. Vi skaper framtida sammen! Trond Garborg og Brita Rønning Iversen, SammenMot i Midt-Telemark.

15:15

Avslutning av første dag

16:00

Laugardagsrituale

17:00

Handlingsplanaufguss

19:00

3-retters middag inkl. konsert med Daniel Kvammen

Torsdag 23. november

09:00

Velkomst

09:05

Økt 4: Lek på ramme alvor
• Evolusjonstestede aktiviteter. Kristoffer Chelsom Vogt, professor ved Universitet i Bergen.
• Alle med – en skolehverdag på barnas premisser! Karen Stenslund, rektor ved Mosby oppvekstsenter, Kristiansand kommune.

10:30

Pause og utsjekk

11:00

Økt 5: Ingen å miste
• Forebygging av selvmord – fra visjon til praksis gjennom systematisk planarbeid. Ronny Olsen, rådgiver folkehelse i Nordland fylkeskommune.
• Ivaretakelse av barn når foreldre har suicidal atferd. Grete Lillian Moen, Rbup, Kristin Frich Moe, Rbup og Synøve Magnussen Wiig, RVTS Øst.
• Inkluderende læringsmiljø – og nærmiljø. Kim Aas, leder PP-tjenesten i Skien kommune (tidligere rektor på Stigeråsen skole).

12:15

Lunsj

13:15

Økt 6: Forebygging
• Sisterhood – tjue år med jentegrupper! – et universelt forebyggende tiltak med fokus på fellesskap og livsmestring. Yvonne Larsen, nestleder KORUS Oslo og Isabel Espinoza, prosjektleder for Sisterhood og SaLTo-koordinator i Oslo kommune.
• Forebygging utfra risiko – og beskyttelsesfaktorer. Hva sier forskningen? Hva kan vi forebygge på universelt og selektivt nivå og hvordan? Øyvind Kvello, professor ved NTNU og USN.

14:45

Takk for i år!
Kort avslutning